€30/uur all-in

 • Wil jij ook betere cijfers?

  “Slechts 27 procent eerstejaarsstudenten binnen een bacheloropleiding slagen na twee examenperiodes”.
  Bron: Departement Onderwijs

  "Je studiemethode bepaalt voor 16 % je slaagkans."
  Bron: Vincent Donche, professor aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de UA

  "Vaak zien we dat studenten die wél de capaciteit hebben om te studeren, niet weten hoe ze het moeten doen"
  Bron: Hilde Van Puyenbroeck, diensthoofd studieadvies Arteveldehogeschool
   

  Voorkom deze vaak gehoorde opmerkingen en verlies geen kostbare tijd meer.

  Learn2Study, een absolute must voor scholieren op zoek naar hun studiemethode.

  Persoonlijk

  Learn2Study streeft naar een maximale aansluiting bij de specifieke noden van de student door uitstekende vakkennis met didactische capaciteiten en ervaring te combineren. Kwaliteit garanderen wij dus door een persoonlijke begeleiding.


  Hedendaags

  Onze huisspecialiteit is het ‘leren leren’. Hierin onderscheiden wij ons van talloze andere studiebegeleidingbureaus. Onze lesgevers hanteren namelijk een zelf ontwikkelde en vernieuwende aanpak geïnspireerd op de meest actuele literatuur en getoetst aan de eigen ervaringen binnen het onderwijsveld anno . 100% up-to-date en efficiënt, daar gaan we voor.


  Doeltreffend

  Bij Learn2Study leggen we iedere voortgang vast in een persoonlijk dossier. We bekijken samen de schoolresultaten of maken een efficiënte planning op zodat we tijdig kunnen bijsturen. Onze focus ligt dus op een doelmatige, individuele aanpak waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten.

 • Mijn manier van studeren, goed of niet?

  Wie zich bewust is van zijn eigen leerstijl, vindt ook makkelijker een werkzame studiemethode. Learn2Study vertrekt daarom vanuit een specifieke ‘leerstijl- en motivatietest’.

  Deze LEMO-test gaat veel verder dan de leerstijlentest van Kolb of de LASSI-test, die beiden vaak op scholen worden gebruikt. Hij geeft een eerste gedetailleerd feedbackrapport met persoonlijke sterktes en zwaktes op het vlak van memoriseren, structuren en verwerking. Met deze voorkennis kunnen we dan goed voorbereid de fase van de eigenlijke leerbegeleiding aanvatten.

  We can do it!

  Iemands leerstijl en motivatie zijn niet los te koppelen van elkaar.

  Samen gaan we dan ook geheel op onze eigen wijze motivatiekillers te lijf en zorgen we, mede door feedback en opvolging, voor een echte ‘boost’ op studievlak.

  We can plan it!

  Omdat plannen uitermate belangrijk is, gaat Learn2Study gedurfd en revolutionair te werk.

  Gedurfd omdat onze aanpak geen uitstelgedrag meer toelaat.

  Revolutionair aangezien je toetsen, taken en examens niet meer louter in je agenda zal noteren MAAR ze ook zal plannen in combinatie met je hobby’s en privéleven.

  You can Learn2Study!

  Een goede studiemethode omvat niet alleen notities nemen en probleemoplossend denken. Het volledige proces is belangrijk: het correct opnemen (structureren, schematiseren, samenvatten), opslaan (memoriseren) en oproepen van informatie.

  Bij Learn2Study wordt aan iedere fase aandacht besteed. Bovendien is alles volledig aangepast aan de te studeren stof van de cursist. Geen algemeenheden, casussen, psychologische oefeningen of andere meer. No time to lose.

 • Je kunt bij ons terecht voor:

  • Het aanleren van een studiemethode
  • Vakgerichte bijlessen
  • Specifieke voorbereiding / planning op de examenperiode
  • Begeleiding bij leerstoornissen
  • Onderzoekscompetenties / wetenschappelijk onderzoek / bachelorproef / masterproef
  • Ingangsexamens hoger onderwijs
  • Voorbereiding middenjury
  • Motivatie- en faalangsttraining
  • Mindfullness
  • Nascholingssessies in verband met leren leren
 • Waarom Learn2Study?

  We houden het simpel: €30/uur all-in.

  Er zijn geen administratie-, dossier- of vervoerskosten (binnen een straal van 30 km).

  Bovendien kan de begeleiding ook te allen tijde stopgezet worden indien je niet tevreden bent. Je hangt dus niet vast aan een semesterformule waarbij je verplicht wordt de sessies uit te volgen.

 • Wij komen naar u

  De lessen vinden bij de student thuis plaats.

  Dit heeft verschillende voordelen:

  • De student voelt zich meer op zijn of haar gemak in een vertrouwde omgeving
  • De basis van een goede studiemethode start met een goed aangepaste studieruimte
  • De student heeft al zijn/haar benodigd studiemateriaal bij de hand
  • De familie kan zich makkelijker organiseren daar regelmatige verplaatsingen en eventuele wachttijden vermeden worden

  U komt naar ons

  Indien gewenst kunnen de lessen ook in Gent plaatsvinden op volgend adres: Hertstraat 38 te Gent
 • Contactformulier

  Contacteer ons  Learn2Study studiebegeleiding
  Hertstraat 38
  9000 Gent

  +32 485/68.17.22

  info@learn2study.be

  Bel vrijblijvend om een afspraak te maken!